Jong Oranje

Sinds februari 2004 heeft de Oranjeschool een eigen inpandige voorschool. Met ingang van augustus 2013 hebben we drie groepen 0.

Tijdens het werken met de peuters in de leeftijd van 2,6 tot 4 jaar werken wij volgens de visie dat ieder kind uniek is en dat ieder kind zich ontwikkelt op zijn/haar eigen manier. Daarnaast is het ook belangrijk dat de omgeving een stimulerende werking heeft. Bij Jong Oranje vinden wij het belangrijk dat wij een kind stimuleren in zijn/haar ontwikkeling. Wij stimuleren kinderen zelf ondernemend te zijn. Kinderen worden gestimuleerd zelf dingen te doen. Om tot leren te komen zorgen de vier pedagogisch medewerkers van Jong Oranje voor een veilige, geborgen en vertrouwde omgeving. Dit komt naar voren in de vaste structuur van de dag en is er iedere dag minimaal 1 vaste juf op de groep aanwezig. De kinderen krijgen complimenten, krijgen bevestiging op dat waar ze mee bezig zijn en worden gewaardeerd om wie ze zijn.

De groepen van Jong Oranje bestaan uit maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 2,6 tot 4 jaar. Er zijn 3 groepen bij Jong Oranje. Te weten; groep A, groep B en groep C. Iedere groep heeft zijn eigen schooltijden.

Groep A:

Maandag en vrijdag : 12.30 uur – 15.30 uur

Dinsdag en donderdag : 8.30 uur – 11.30 uur

 

Groep B:

Maandag en vrijdag : 8.30 uur – 11.30 uur

Dinsdag en donderdag : 12.30 uur – 15.30 uur

 

Groep C:

 

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag: 8.30 uur – 11.30 uur

 

Wanneer een kind 3 maanden op de peuterspeelzaal zit zal een van de juffen vragen of zij op huisbezoek mag komen. Dit doen wij om met de ouders rustig te kunnen te spreken over de afgelopen wenperiode van het kind. Daarnaast vinden wij het belangrijk om te weten hoe de thuissituatie is. Wij kunnen hier dan op in spelen op school.

Mocht u tussendoor iets met de juf(fen) willen bespreken, dan kan daar altijd een moment voor gezocht worden.

Aan het begin van ieder nieuw thema zal er door de juffen een ruilmoment georganiseerd worden. Tijdens deze bijeenkomst krijgen de ouders het nieuwe weekwerkje van Raai de Kraai en wordt er uitleg gegeven over de activiteiten die de ouders thuis kunnen doen. Deze activiteiten sluiten perfect aan bij de activiteiten die op school gedaan worden.

Vanaf schooljaar 2014-2015 is Jong Oranje een Lekker Fit locatie. Dit houdt in dat wij per dagdeel minimaal 15 minuten actief bewegen met de kinderen. Dit kan in een keer zijn wanneer we buitenspelen of in het speellokaal kunnen maar het kan ook 3 x een dansmomentje zijn in de klas.

Buiten op ons eigen schoolplein staat ook een moestuin. Samen met de kinderen onderhouden we deze. De groentes die uit de moestuin eten we ook samen met de kinderen. Hierdoor komen de kinderen misschien in aanraking met groentes die zij thuis niet eten.